Amdanon ni

Cofnodion Cyfarfod

Mae Cyngor Cymuned Dolgarrog yn cyfarfod ar nos Lun cyntaf pob mis.

Mae cofnodion cyfarfodydd Cyngor Cymuned Dolgarrog ar gael i’w darllen isod.


Mae modd gweld Cyfansoddiad y Cyngor, Côd Ymddygiad a chyfrifon os ydych yn gofyn i wneud hynny. Gallwch ofyn drwy fynd ar ein tudalen Cysylltu â ni.

Dweud eich dweud

Mae Cyngor Cymuned Dolgarrog yn gwasanaethu’r gymuned ac felly’n ymrwymo i gynnwys y gymuned mewn penderfyniadau lleol cymaint ag sydd bosibl.


I gymryd rhan a dweud eich dweud ar faterion a phroblemau sy’n cael effaith ar ein cymuned, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio ein tudalen Cysylltu â ni.

December 2019


Inc & exp Dec 2019

January 2020


Inc & Exp Jan 2020

March 2020


Inc & Exp March 2020

July 2020


June Expenditure


July Expenditure

August 2020


August Expenditure 2020

September 2020


Inc & Exp Sep 2020

Inc & Exp Nov 2020


Inc & Exp Oct 2020