Amdanon ni

Ceisiadau Cynllunio

Bydd manylion am unrhyw geisiadau cynllunio a drafodwyd yng nghyfarfodydd y cyngor yn ymddangos isod.

Conwy county borough council have received the following planning application in the village of Dolgarrog.


Any comments regarding this must be made by the 4th January 2017.


The information and plans can be found one the CCBC website –


www.conwy.gov.uk/planning explorer


Or telephone Mr James Chan on 01492575705


PROPOSAL - Residential Development outline

LOCATION - Tan y Fordd Gwydr Road Dolgarrog


Area A 8 semi houses

Area B 4 semi houses