© Cyngor Cymuned Dolgarrog 2014-2020

9

Gwefan gan Turtle Design & Publishing

Cyngor Cymuned Dolgarrog

Canolfan Gymunedol Dolgarrog

Mae Canolfan Gymunedol Dolgarrog yng nghanol y pentref, wrth ymyl y siopau a chyferbyn â Surf Snowdonia.

Cyfleusterau sydd ar gael yn y Ganolfan Gymunedol

Ystafelloedd Cyfarfod ~ Campfa


Ystafell Gyfrifiaduron ~ Cegin


Teledu gyda sgrin fawr a chwaraewr DVD ~ Ystafelloedd i’w llogi

Archebu i logi’r Ganolfan Gymunedol

Cysylltwch â:


Myra Williams


01492 660632

Croeso