© Cyngor Cymuned Dolgarrog 2014-2020

9

Gwefan gan Turtle Design & Publishing

Cyngor Cymuned Dolgarrog

Newyddion a Digwyddiadau

Bydd manylion am ddigwyddiadau sydd i ddod yn Nolgarrog a’r ardal yn ymddangos yma, ynghyd â newyddion, adroddiadau a lluniau rhai digwyddiadau.

Croeso i’n aelod cyngor newydd


Hoffwn ni groesawu Gillian Fraser i Gyngor Cymuned Dolgarrog. Mae Gillian wedi byw yn Nolgarrog ar hyd ei hoes ac yn llenwi’r sedd wag sydd ar y cyngor. Darllenwch fwy am Gillian trwy fynd ar y dudalen Cynghorwyr Cymuned Dolgarrog.

Adfywio Gardd Goffa Dolgarrog ar gyfer Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf


Mae cymuned Dolgarrog yn falch iawn o’r hyn sydd eisoes wedi ei gyflawni yn yr Ardd Goffa yn dilyn ymdrech a gwaith cydunol i godi arian er mwyn adfywio’r safle hwn mewn pryd ar gyfer canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae gwaith adfywio eang wedi bod ar y safle, gan gynnwys y pabïau enfawr cerflunedig sy’n gwarchod yr ardd goffa. Mae’r tri cham i’r gwaith, a bydd y cam cyntaf wedi ei gwblhau erbyn Dydd Sul y Cofio eleni.

I weld sut bu i’r gwaith ddatblygu ar y safle, cliciwch ar y ddolen isod.


Adfywio’r Ardd Goffa


Ffilm a lluniau trwy garedigrwydd Dyffryn Films

Cyn dechrau ar y gwaith (chwith). Gosod y gwaith blociau (isod).

Y pabïau enfawr. Ar ddydd Gŵyl Dewi bydd Cennin Pedr yn cymryd eu lle.

Gwasanaeth Dydd Sul y Cofio.

Croeso i’n aelod cyngor newydd


Hoffwn ni groesawu Albert Hindle i Gyngor Cymuned Dolgarrog. Albert ydy ein 9fed aelod ar y cyngor. Bydd gennym ni felly 9 aelod ar y cyngor tan ein hetholiad nesaf lle bydd hyn yn gostwng yn ôl i 8 aelod. Darllenwch fwy am Albert trwy fynd ar y dudalen Cynghorwyr Cymuned Dolgarrog.

Croeso

Dewch i gwrdd â Robin Millar AS yng Nghanolfan Porthllwyd, Dolgarrog ddydd Mercher 8fed Ebrill rhwng 2.30 a 3.30pm.  Apwyntiadau preifat ar gael rhwng 3.30pm a 4pm.

I gael manylion neu i drefnu apwyntiad, ffoniwch 01492 583094.