© Cyngor Cymuned Dolgarrog 2014-2020

9

Gwefan gan Turtle Design & Publishing

Cyngor Cymuned Dolgarrog

Cyfarodydd a

Digwyddiadau’r Cyngor

Cyngor Cymuned Dolgarrog

Mae’r rhain ar nos Lun cyntaf pob mis.

Croeso i Ddolgarrog – pentref yn nyffryn hardd Conwy ac sy’n agos iawn i Barc Cenedlaethol Eryri.

Mae Cyngor Cymuned Dolgarrog yn gwasanaethu poblogaeth oddeutu 450. Mae hanes cynhwysfawr i’r pentref, ei hanes enwocaf ydy trychineb Argae Eigau yn 1925. Yn ddiweddar, mae’r pentref wedi colli ei gweithle mwyaf ar ôl i Alwminiwm Dolgarrog gau. Ychydig dros flwyddyn yn ôl, dechreuwyd gwaith adeiladu ar y safle hwn er mwyn dod â safle syrffio mewnol cyntaf Prydain i’w derfyn gan roi hwb enfawr i’r pentref. Agorwyd Surf Snowdonia ar y 1af o Awst 2015 ac mae disgwyl y bydd 75,000 o ymwelwyr yn ymweld â’r safle bob blwyddyn.


Cymerwch gip olwg ar ein gwefan a gweld beth arall sydd gan Ddolgarrog i’w gynnig yn nhermau hanes ac antur y pentref.

Cofnodion Cyngor

Loading...

Croeso

Mae Gwefan Cyngor Cymuned Dolgarrog yn ymroddedig i waith y cyngor, pentref Dolgarrog, ein cymuned a Dyffryn Conwy.

Newyddion a Digwyddiadau yn Dolgarrog Croeso

Dewch i gwrdd â Robin Millar AS yng Nghanolfan Porthllwyd, Dolgarrog ddydd Mercher 8fed Ebrill rhwng 2.30 a 3.30pm.  Apwyntiadau preifat ar gael rhwng 3.30pm a 4pm.

I gael manylion neu i drefnu apwyntiad, ffoniwch 01492 583094.