© Cyngor Cymuned Dolgarrog 2014-2020

9

Gwefan gan Turtle Design & Publishing

Cyngor Cymuned Dolgarrog

Cysylltu â Chyngor Cymuned  

I wneud ymholiadau cyffredinol am waith y cyngor, i ddweud ‘eich dweud’, neu godi materion sy’n effeithio’r gymuned, defnyddiwch y ffurflen gyflwyno isod. Byddwn ni’n anelu i ymateb i’ch ymholiad o fewn 48 awr.


Dolgarrog Community Council Chairman - David Williams


Email: dafydd41williams@btinternet.com

Croeso