Dolgarrog Community Council | 2022 | Cyngor Cymuned Dolgarrog

Amdanon ni Dolgarrog Cysylltu â ni Dolenni Cymuned Dolgarrog

Mae Cyngor Cymuned Dolgarrog yn gwasanaethu poblogaeth oddeutu 450. Mae hanes cynhwysfawr i’r pentref, ei hanes enwocaf ydy trychineb Argae Eigau yn 1925. Yn ddiweddar, mae’r pentref wedi colli ei gweithle mwyaf ar ôl i Alwminiwm Dolgarrog gau. Ychydig dros flwyddyn yn ôl, dechreuwyd gwaith adeiladu ar y safle hwn er mwyn dod â safle syrffio mewnol cyntaf Prydain i’w derfyn gan roi hwb enfawr i’r pentref.

Agorwyd Surf Snowdonia ar y 1af o Awst 2015 ac mae disgwyl y bydd 75,000 o ymwelwyr yn ymweld â’r safle bob blwyddyn.


Cymerwch gip olwg ar ein gwefan a gweld beth arall sydd gan Ddolgarrog i’w gynnig yn nhermau hanes ac antur y pentref.

Mae Gwefan Cyngor Cymuned Dolgarrog yn ymroddedig i waith y cyngor, pentref Dolgarrog, ein cymuned a Dyffryn Conwy.

Cyfarodydd a Digwyddiadau’r Cyngor

Mae’r rhain ar nos Lun cyntaf pob mis.Cofnodion Cyngor Newyddion a Digwyddiadau yn Dolgarrog

Croeso i Ddolgarrog – pentref yn nyffryn hardd Conwy ac sy’n agos iawn i Barc Cenedlaethol Eryri.

Sedd Gwag - Cyngor Cymuned Dolgarrog