Amdanon ni Dolgarrog Cysylltu â ni Dolenni Cymuned Dolgarrog
Croeso

Mae Canolfan Gymunedol Dolgarrog yng nghanol y pentref, wrth ymyl y siopau a chyferbyn â Surf Snowdonia.

Archebu i logi’r Ganolfan Gymunedol

Cysylltwch â:


Myra Williams


01492 660632

Cyfleusterau sydd ar gael yn y Ganolfan Gymunedol

Ystafelloedd Cyfarfod ~ Campfa


Ystafell Gyfrifiaduron ~ Cegin


Teledu gyda sgrin fawr a chwaraewr DVD ~ Ystafelloedd i’w llogi

CANOLFAN GYMUNEDOL DOLGARROG