Amdanon ni Dolgarrog Cysylltu â ni Dolenni Cymuned Dolgarrog
Croeso

Gall cyfanswm o 8 aelod fod ar Gyngor Cymuned Dolgarrog (9 ar hyn o bryd tan yr etholiad nesaf) yn cynnwys Cadeirydd, Swyddog Cyllid ac Ysgrifennydd.

Isod mae gwybodaeth am eich aelodau cyngor, eu cyfrifoldebau a’u manylion cyswllt. I wneud ymholiadau neu rannu sylwadau cyffredinol ynglŷn â gwaith y cyngor, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio ein tudalen Cysylltu â ni.

Rydw i wedi byw yn y pentref ers 1964 ac roeddwn i’n gweithio yn yr hen ffatri alwminiwm am 40 mlynedd mewn sawl swydd ac adran wahanol. Rydw i wedi bod yn gynghorydd ers sawl mlynedd ac yn meddwl bod Dyffryn Conwy yn un o’r llefydd harddaf i’w fyw ynddo.

David Williams (Cadeirydd)

Email: dafydd41williams@btinternet.com | Tel: 01492 660632 | Mob: 07885 619080

I have lived in Dolgarrog for 30 years and am married with three daughters. I worked in the Aluminium factory for 25 years before its closure. I joined the council because I take a lot of interest in the village and wanted to help out in the village and community.

Gareth Jones (Vice Chair)

Tel: 01492 660817 | Mob: 07599 408294

Rydw i wedi byw a gweithio yn Nolgarrog ers sawl mlynedd. Rydw i wedi bod yn gynghorydd ers ambell i flwyddyn. Rydw i’n hoff iawn o gerdded ac yn aml bydda’ i’n mynd i gerdded o amgylch yr ardal.

Gary Morris

Email: gary.morris6@icloud.com | Mob: 07721 426616

Rydw i wedi byw yn Nolgarrog ar hyd fy oes ac wedi gweithio i’r bwrdd iechyd lleol yn Ysbyty Llandudno dros yr 20 mlynedd ddiwethaf. Rhai o fy niddordebau ydy darllen, garddio a chelfyddydau a chrefftau.

Gillian Fraser

Email: gillianfraser141@gmail.com  | Mob: 07746 123382

Mi wnes i symud i Ddolgarrog bron i 7 mlynedd yn ôl ac rydw i wrth fy modd yn byw yma. Bu i’m gwraig a minnau symud o Blackpool lle roeddwn i’n rheolwr mewn siop cigydd am 40 mlynedd. Rydw i bellach wedi ymddeol ond rydw i’n gwneud ychydig o waith rhan amser i Marilyn ac Emlyn yn eu siopau yn Nhal y Bont ac yn Nhrefriw. Mae’r holl bobl leol wedi gwneud imi deimlo’n gartrefol iawn yma.

Albert Hindle

Tel: 01492 6607023 | 5 Trem Y Dolydd, Dolgarrog LL32 8AE

I have lived in Dolgarrog for a total of 25 years and have always loved living here. I went to university and achieved a first-class honours degree in Business and Management. I now work full time as an Office Manager and own two businesses of my own which I run in my spare time. My wife, Samantha, and I have recently bought our house in Dolgarrog and have a little girl called Robyn; who we’re very excited to bring up in the village. Throughout my life in Dolgarrog everyone has always been very kind to me and I am delighted to be part of the council so I can give something back.

Neil Davies

Email: Neildavies176@gmail.com |  Mob: 07972 873716

AELODAU’R CYNGOR