Amdanon ni Dolgarrog Cysylltu â ni Dolenni Cymuned Dolgarrog
Croeso

Gall cyfanswm o 8 aelod fod ar Gyngor Cymuned Dolgarrog (9 ar hyn o bryd tan yr etholiad nesaf) yn cynnwys Cadeirydd, Swyddog Cyllid ac Ysgrifennydd.

Isod mae gwybodaeth am eich aelodau cyngor, eu cyfrifoldebau a’u manylion cyswllt. I wneud ymholiadau neu rannu sylwadau cyffredinol ynglŷn â gwaith y cyngor, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio ein tudalen Cysylltu â ni.

Rydw i wedi byw yn y pentref ers 1964 ac roeddwn i’n gweithio yn yr hen ffatri alwminiwm am 40 mlynedd mewn sawl swydd ac adran wahanol. Rydw i wedi bod yn gynghorydd ers sawl mlynedd ac yn meddwl bod Dyffryn Conwy yn un o’r llefydd harddaf i’w fyw ynddo.

David Williams (Cadeirydd)

Email: dafydd41williams@btinternet.com | Tel: 01492 660632 | Mob: 07885 619080

I have lived in Dolgarrog for 30 years and am married with three daughters. I worked in the Aluminium factory for 25 years before its closure. I joined the council because I take a lot of interest in the village and wanted to help out in the village and community.

Gareth Jones (Vice Chair)

Tel: 01492 660817 | Mob: 07599 408294

Rydw i wedi byw a gweithio yn Nolgarrog ers sawl mlynedd. Rydw i wedi bod yn gynghorydd ers ambell i flwyddyn. Rydw i’n hoff iawn o gerdded ac yn aml bydda’ i’n mynd i gerdded o amgylch yr ardal.

Gary Morris

Email: gary.morris6@icloud.com | Mob: 07721 426616

Rydw i wedi byw yn Nolgarrog ar hyd fy oes ac wedi gweithio i’r bwrdd iechyd lleol yn Ysbyty Llandudno dros yr 20 mlynedd ddiwethaf. Rhai o fy niddordebau ydy darllen, garddio a chelfyddydau a chrefftau.

Gillian Fraser

Email: gillianfraser141@gmail.com  | Mob: 07746 123382

Mi wnes i symud i Ddolgarrog bron i 7 mlynedd yn ôl ac rydw i wrth fy modd yn byw yma. Bu i’m gwraig a minnau symud o Blackpool lle roeddwn i’n rheolwr mewn siop cigydd am 40 mlynedd. Rydw i bellach wedi ymddeol ond rydw i’n gwneud ychydig o waith rhan amser i Marilyn ac Emlyn yn eu siopau yn Nhal y Bont ac yn Nhrefriw. Mae’r holl bobl leol wedi gwneud imi deimlo’n gartrefol iawn yma.

Albert Hindle

Tel: 01492 6607023 | 5 Trem Y Dolydd, Dolgarrog LL32 8AE

AELODAU’R CYNGOR

I am originally from Wrexham and bought a house in the village last year with my partner Lucy. I've worked in retail for the past 15 years, and have recently started my own little business. I'm looking forward to contributing in any way I can to help the community

Phill Groom

Email: phillg1982@gmail.com |  Mob: 07966 228565

Sheena Beech

Email: sheena.beech@outlook.com

I am in my sixties with two adult sons and grandchildren. I was born and lived in Barnton Cheshire before buying our home in Dolgarrog in  March 2019. I served as a Councillor in Barnton for many years. I am loving finding out about the village present and past as my great grandparents and family lived here in the early 1900's. I look forward to engaging with everyone.