Amdanon ni Dolgarrog Cysylltu â ni Dolenni Cymuned Dolgarrog
Croeso

Gall cyfanswm o 8 aelod fod ar Gyngor Cymuned Dolgarrog (9 ar hyn o bryd tan yr etholiad nesaf) yn cynnwys Cadeirydd, Swyddog Cyllid ac Ysgrifennydd.

Isod mae gwybodaeth am eich aelodau cyngor, eu cyfrifoldebau a’u manylion cyswllt. I wneud ymholiadau neu rannu sylwadau cyffredinol ynglŷn â gwaith y cyngor, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio ein tudalen Cysylltu â ni.

Rydw i wedi byw yn y pentref ers 1964 ac roeddwn i’n gweithio yn yr hen ffatri alwminiwm am 40 mlynedd mewn sawl swydd ac adran wahanol. Rydw i wedi bod yn gynghorydd ers sawl mlynedd ac yn meddwl bod Dyffryn Conwy yn un o’r llefydd harddaf i’w fyw ynddo.

David Williams (Cadeirydd)

Email: dafydd41williams@btinternet.com | Tel: 01492 660632 | Mob: 07885 619080

I have lived in Dolgarrog for 30 years and am married with three daughters. I worked in the Aluminium factory for 25 years before its closure. I joined the council because I take a lot of interest in the village and wanted to help out in the village and community.

Gareth Jones (Vice Chair)

Tel: 01492 660817 | Mob: 07599 408294

Rydw i wedi byw yn Nolgarrog ar hyd fy oes ac wedi gweithio i’r bwrdd iechyd lleol yn Ysbyty Llandudno dros yr 20 mlynedd ddiwethaf. Rhai o fy niddordebau ydy darllen, garddio a chelfyddydau a chrefftau.

Gillian Fraser

Email: gillianfraser141@gmail.com  | Mob: 07746 123382

Mi wnes i symud i Ddolgarrog bron i 7 mlynedd yn ôl ac rydw i wrth fy modd yn byw yma. Bu i’m gwraig a minnau symud o Blackpool lle roeddwn i’n rheolwr mewn siop cigydd am 40 mlynedd. Rydw i bellach wedi ymddeol ond rydw i’n gwneud ychydig o waith rhan amser i Marilyn ac Emlyn yn eu siopau yn Nhal y Bont ac yn Nhrefriw. Mae’r holl bobl leol wedi gwneud imi deimlo’n gartrefol iawn yma.

Albert Hindle

Tel: 01492 6607023 | 5 Trem Y Dolydd, Dolgarrog LL32 8AE

AELODAU’R CYNGOR

I am originally from Wrexham and bought a house in the village last year with my partner Lucy. I've worked in retail for the past 15 years, and have recently started my own little business. I'm looking forward to contributing in any way I can to help the community

Phill Groom

Email: phillg1982@gmail.com |  Mob: 07966 228565

Sadie Morris (Clerk & Finance Officer)

Email: sadie.morris19@outlook.com | Mob: 07854152208

I have lived in Dolgarrog with my husband since 2013 since moving here we have been made to feel very welcome. I currently work for Iona Edwards Cyf as an accounts assistant I’m also studying towards AAT level 4 and hope to go on to study ACCA at Bangor university. I was very happy to be approached to help with the accounts and admin for Dolgarrog Community Council and I look forward to supporting the community as much as I can.Derek Fabby

Details to be added soon

I retired in 2011 and moved to Dolgarrog, with my wife Ruth, in 2021 following a period of renting in Cardiff and Conwy. We really appreciate the welcome we have received from those around us and enjoy the beauty of the area in which we live. We are regular church attendees at the Church in Wales. Following retirement, I was a Hospice Chaplin at Hospice of the Good Shepherd and a St Peters Café Chaplin in Chester for 8 years.

Prior to retirement I worked as Manager/Director of Estates for a number of organisations including the Chemical Industry, Manchester Colleges and the NHS at a major hospital in Liverpool. I was also Chairman of the Greater Manchester Health and Safety Group.

I am so looking forward to supporting the community in any anyway I can.


David Malpas

07596 191245

I moved to Dolgarrog in 2020 following a visit with my family, we instantly fell in love with the village. I previously owned my own manufacturing business for 14 years in Manchester. We have loved getting to know the people in the village and have been made to feel very welcome. I look forward to helping in the community where I can.

Prior to retirement I worked as Manager/Director of Estates for a number of organisations including the Chemical Industry, Manchester Colleges and the NHS at a major hospital in Liverpool. I was also Chairman of the Greater Manchester Health and Safety Group.

I am so looking forward to supporting the community in any anyway I can.