Amdanon ni Dolgarrog Cysylltu â ni Dolenni Cymuned Dolgarrog
Croeso

Mae Cyngor Cymuned Dolgarrog yn cyfarfod ar nos Lun cyntaf pob mis.

Mae cofnodion cyfarfodydd Cyngor Cymuned Dolgarrog ar gael i’w darllen isod. Mae modd gweld Cyfansoddiad y Cyngor, Côd Ymddygiad a chyfrifon os ydych yn gofyn i wneud hynny. Gallwch ofyn drwy fynd ar ein tudalen Cysylltu â ni.

Cofnodion Cyfarfod

CYFARFODYDD Y CYNGOR

Dweud eich dweud

Mae Cyngor Cymuned Dolgarrog yn gwasanaethu’r gymuned ac felly’n ymrwymo i gynnwys y gymuned mewn penderfyniadau lleol cymaint ag sydd bosibl.


I gymryd rhan a dweud eich dweud ar faterion a phroblemau sy’n cael effaith ar ein cymuned, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio ein tudalen Cysylltu â ni.

February 2024


Income & Expenditure February 2024


January 2024


Income & Expenditure January 2024


December 2023


Income & Expenditure December 2023


November 2023


Income & Expenditure November 2023


October 2023


Income & Expenditure October 2023


September 2023


Income & Expenditure September 2023


August 2023


Income & Expenditure August 2023


July 2023


Income & Expenditure July 2023


June 2023


Income & Expenditure June 2023


May 2023


Income & Expenditure May 2023


April 2023


Income & Expenditure April 2023


March 2023


Income & Expenditure March 2023


February 2023


Income & Expenditure February 2023


January 2023


Income & Expenditure January 2023


December 2022


Income & Expenditure December 2022Audit Completion Notice 2019 - 2022  

Click here