Amdanon ni Dolgarrog Cysylltu â ni Dolenni Cymuned Dolgarrog
Croeso

Mae Cyngor Cymuned Dolgarrog yn cyfarfod ar nos Lun cyntaf pob mis.

Mae cofnodion cyfarfodydd Cyngor Cymuned Dolgarrog ar gael i’w darllen isod. Mae modd gweld Cyfansoddiad y Cyngor, Côd Ymddygiad a chyfrifon os ydych yn gofyn i wneud hynny. Gallwch ofyn drwy fynd ar ein tudalen Cysylltu â ni.

Cofnodion Cyfarfod

Dweud eich dweud

Mae Cyngor Cymuned Dolgarrog yn gwasanaethu’r gymuned ac felly’n ymrwymo i gynnwys y gymuned mewn penderfyniadau lleol cymaint ag sydd bosibl.


I gymryd rhan a dweud eich dweud ar faterion a phroblemau sy’n cael effaith ar ein cymuned, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio ein tudalen Cysylltu â ni.

CYFARFODYDD Y CYNGOR

Income & Expenditure March 2021


Income & expenditure February 2021


Income & Expenditure January 2021


January - March 2021 - no meetings due to COVID-19


December 2020


Income & Expenditure December 2020


November 2020 - no meeting due to COVID-19


Income & Expenditure November 2020


October 2020 - no meeting due to COVID-19


Income & Expenditure October 2020


September 2020


Income & Expenditure September 2020


August 2020


Income & Expenditure August 2020


July 2020


Income & Expenditure July 2020